Miljövänlig kallasfalt för säkrare vägar

GreenPatch kallasfalt är en högkvalitativ miljövänlig asfaltblandning för lagning av potthål, skador kring brunnar och betäckningar samt mindre schakt. GreenPatch kallasfalt är ett genombrott i kallasfalt branschen och innehåller varken dieselolja, toluen (metylbensen), fotogen eller naftalen vilka förekommer i de traditionella kallasfaltprodukterna. Utan att sänka kvaliten eller höja priserna levererar vi en miljövänlig kallasfalt för att göra våra vägar säkrare.

Enkelt att laga!

Det är enkelt att laga potthål i asfaltbeläggning med kallasfalt. Potthål uppstår i dåligt dränerade vägbanor och bildas lättare i kallt klimat. När man lagar ett pothåll med kallasfalt behöver man varken stänga av vägar eller skaffa någon specialutrustning. Med kallasfalt kan man snabbt och effektivt laga potthåll, åtgärda skador i parkeringar, gångbanor, parkeringsgarage samt givetvis vägbanor av skilda slag.

Användarguide